dřevostavby

Akceptujme už konečně dřevo jako moderní a trvanlivý stavební materiál! Dům s dřevěnou konstrukcí je zcela srovnatelný s klasickou zděnou stavbou. Navíc dřevo je jediný zleca obnovitelný materiál.
...dřevostavba nerovná se chata!!!

Dřevostavba je takový stavba, jejíž nosnou kontrukci tvoří dřevěné prvky nebo prvky na bázi dřeva.
Dřevostavby rozdělujeme podle několika kritérií. Dřevostavby masivní (srubové, panelové, roubené), dřevostavby rámové (sloupkové např. systém 2by4 - two by four) a dřevostavby z těžkého dřevěného skeletu.


Výhody dřevostaveb:
- suchý proces výstavby, tedy i možnost stavět v jakémkoliv ročním období
- doba výstavby cca 3-6 měsíců
- finanční náročnost stavby totožná s klasickou zděnou technologií
- vhodnější vnitřní mikroklima v souvislosti s přirozenou vlhkostí a řízeným větráním
- tepelně-technické vlastnosti výrazně lepší oproti zděné konstrukci při stejné tloušťce obvodové stěny
- při stejné zastavěné ploše o cca 10% více podlahové plochy uvnitř objektu (jeden pokoj)
- nižší náklady na vytápění objektu
- ekologická výstavba z obnovitelných zdrojů, min. zatížení životního prostředí

Nevýhody dřevostaveb:
- lehké dřevěné konstrukce mají nižší tepelně akumulační schopnost (proto se navrhuje tzv. akumulační stěna
  uvnitř objektu, s určitou setrvačností sálání tepla z konstrukce při vypnutém vytápění)
- akustické vlastnosti dřevostaveb jsou nižší (pro optimální zajištění komfortu vnitřního prostředí vyžadují
  kontrukce odpovídající technické řešení).

www.gr8project.cz architektonická a projekční kancelář, Jihlava email: vecera@gr8project.cz  kaba@gr8project.cz