o nás

GR8 PROJECT vznikl v roce 2006 vydáním živnostenského oprávnění na projektovou činnost ve výstavbě.
V roce 2011 došlo k rozšíření činnosti a ke vzniku společnosti GR8 PROJECT v. o. s.

Ing. Pavel Večeřa Ing. Pavel Večeřa (1977)
1992 - 1997 Střední Škola Stavební Jihlava
1997 - 1999 projekční činnost pod vedením Ing. arch. M. Kozákové
1999 - 2005 Vysoké Učení Technické v Brně - Fakulta Stavební
2006            založení kanceláře GR8 PROJECT
2008 - 2011 studium na VUT Brno, Ústav soudního inženýrství "Oceňování nemovitostí"
2011            GR8 PROJECT v. o. s.

MgA. Arnošt Kába (1978)
MgA. Arnošt Kába 1992 - 1997 Střední Škola Stavební Jihlava
1997 - 2004 Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze - ateliér architektury
2001 - 2002 Universidad de Granada, Facultad de Bellas Artes, Španělsko
2004 - 2005 OKPLAN ARCHITEKT s.r.o., Humpolec - architekt
2006 - 2007 ATELIÉR DESIGNU A ARCHITEKTURY, Praha - architekt
2008 - 2009 STATUS stavební a. s., projekční kancelář, Pacov - architekt
2010            NPÚ ÚOP v Telči - specialista pro urbanismus
2011            GR8 PROJECT v. o. s.

Využíváme znalosti nejnovějších trendů současné architektury a moderních materiálů, abychom našim
klientům v rámci daného času a rozpočtu poskytli řešení, která jsou inovativní a atraktivní.
Nedílnou součástí výstavby je i vazba na životní prostředí, proto usilujeme o tvorbu komplexního systému.

www.gr8project.cz architektonická a projekční kancelář, Jihlava email: vecera@gr8project.cz  kaba@gr8project.cz