gr8info

Společnost GR8 PROJECT spolupracuje s řadou kvalifikovaných odborníků, kteří se podílejí na zpracování projektove dokumentace do podoby, která je vyžadována dle jednotlivých stupňů PD.


Stupně projektové dokumentace:
1. studie stavby - ujasnění záměru a dispozice stavby - půdorys, 3D pohledy, situace
2. projekt pro územní řízení - pro vydání územního rozhodnutí, určuje umístění stavby ve vztahu k pozemku
a jeho okolí, včetně připojení na inženýrské sítě - půdorys, pohledy, situace, popis konstrukcí.
3. projekt pro stavební řízení - pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby - průvodní a tech. zpráva,
   situace, půdorysy, řezy, pohledy, schémata vnitřních rozvodů, výpis oken a dveří...
   - nejčastěji využívaný stupeň, dokumentace je prováděna tak, že se podle ní da stavět.

4. projekt pro provádění stavby - detailní provedení konstrukcí a stavebních prvků, je nejobsáhlejší dokumentací
    stavby, zpracovává se většinou v případě obsáhlejších staveb a státních zakázek.


Průběžně se účastníme odborných seminářů a konferencí pro neustálé rozšiřování znalostí v oboru architektura, stavebnictví a stavebních materiálů.


Kolik stojí projektová dokumentace?
S touto otázkou se setkáváme téměř při každé poptávce a bohužel, není na ní universální odpověd. Záleží na velkém množství vstupních faktorů, které cenu PD ovlivňují. Jaka je konfigurace pozemku? Jsou na pozemku sítě? Jak rozsáhlý je stavební program? Jedná se o rekonstrukci? Pro jaký stupeň bude projektová dokumentace zpracovávána?

další >>
www.gr8project.cz architektonická a projekční kancelář, Jihlava email: vecera@gr8project.cz  kaba@gr8project.cz