NED a pasivní domy

- kategorie objektů hodnocených z hlediska energetické náročnosti.


Běžná současná výstavba
- budova s roční plošnou měrnou potřeboou tepla na vytápění 80 - 140kWh/m2 za rok


NED - nízkoenergetické domy
- domy s velmi nízkou energetickou náročností
- budova s roční plošnou měrnou potřebou tepla na vytápění 15 - 50kWh/m2 za rok


Domy pasivní
- pokročilá varianta nízkoenergetického domu
- budova s roční plošnou měrnou potřebou tepla na vytápění 5 - 15kWh/m2 za rok
  (menší než 5kWh/m2 tzv. nulové domy)


NED a pasivní domy vyžadují koncepční přístup od prvním návrhu. Důležitá je zejména vazba na konkrétní podmínky v navazujícím území. Energetická bilance je pak velmi úzce provázána se stavebním řešením
a technickým zařízením objektu. Ke krytí nízké potřeby tepla je u těchto staveb výhodné využívat tzv. obnovitelné zdroje (např. solární technika, tepelná čerpadla, biomasa, ...).

Podrobnější informace poskytneme při osobní konzultaci.

www.gr8project.cz architektonická a projekční kancelář, Jihlava email: vecera@gr8project.cz  kaba@gr8project.cz