služby

Hlavní činností ateliéru GR8 PROJECT jsou:

- architektonické návrhy staveb(novostavby, rekonstrukce, obnovy památek)
- interiéry, design, grafický detail, výtvarné dílo v architektuře
- urbanistické studie, veřejná prostranství, drobná architektura, městský mobiliář, výtvarné dílo v městském
  interiéru
- celkové projektové zpracování zakázky na vysoké architektonické a konstrukční úrovni od studií až po
   technické řešení detailů (investiční záměr, hmotové studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení,
   prováděcí dokumentace, zaměření a zpracování stávajícího a skutečného stavu objektů).

- inženýrská činnost - vyjádření dotčených orgánu, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

- autorský a technický dozor při realizaci stavby.

- poradenská a konzultační činnost, informace v oblasti stavebních materiálů a konstrukcí.


Externě spolupracujeme i s řadou odborníků a projekčních kanceláří v oblastech vodní hospodářství (studna, ČOV, ...), inženýrské sítě (přípojka vody, kanalizace, plynu, elektro, ...), statika objektu, požární bezpečnost, atd.


Upřednostňujeme projektování individuálních a originálních staveb, ale současně zpracujeme i projekt "katalogového" domu, který si vyberete v široké škále nabízených typových staveb. Projektová dokumentace
je vždy zpracovávána v souladu s platnou legislativou (stavební zákon a související vyhlášky).

www.gr8project.cz architektonická a projekční kancelář, Jihlava email: vecera@gr8project.cz  kaba@gr8project.cz