gr8info

Chcete dobrý projekt? Naslouchejte svému architektovi...
Architektonická studie!
Celý proces projektování začíná vytvořením konceptu domu neboli architektonické studie. V této fázi se jasně definuje celkový vzhled domu, jeho vztahy k prostředí, v němž se bude nacházet, a také dispoziční řešení čili vnitřní uspořádání prostoru.

Architektonická studie je prvotním promítnutím záměru stavebníka do konkrétní prostorové podoby.
Dává klientovi představu o možném konkrétním urbanistickém, architektonicko-výtvarném, dispozičně-provozním, interiérovém, konstrukčním a materiálovém řešení budoucí stavby jakož i o jejích základních ekonomických parametrech.

Oproti minulosti, kdy se vytvářel fyzický model domu, se v současnosti preferuje počítačem zpracovaná vizualizace, která pomůže investorovi získat přesnou představu o budoucím domě. Stavebník si často na základě půdorysů a pohledů nedovede dům dost dobře představit a během realizace může nastat fáze nedorozumění a zklamání.
Architektonická studie je nejdůležitější etapou před samotnou výstavbou, na níž závisí estetické a funkční kvality budoucí stavby. Je rovněž základním podkladem pro vypracování dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení.
Ve studii stavby je kromě jiného potřeba vyřešit zásadní věc, jako je dispozice domu vzhledem ke světovým stranám, umístění na pozemek atd. Zakomponovat veškeré tyto faktory do stavby je někdy velmi obtížné a proto ne vždy je vhodné volit "katalogový" dům, který tyto podstatné věci ve vztahu ke konkretnímu pozemku neřeší. Snažíme se maximálně vyjít vstříc všem požadavkům klienta, a proto i takovýto dům přepracujeme do nejvhodnější možné podoby tak, aby odpovídal pohodlnému a modernímu stylu bydlení a hlavně Vaší představě.

další >> << zpět
www.gr8project.cz architektonická a projekční kancelář, Jihlava email: vecera@gr8project.cz  kaba@gr8project.cz